Menu

Hướng dẫn sử dụng

  • Không thầy đố mày làm nên!

    Không thầy đố mày làm nên!

    Trong lớp học giờ đạo đức, thầy giáo đang giảng về công ơn của thầy cô. Thầy giáo hỏi cả lớp: - Các em hãy cho thầy biết một câu ca dao về người thầy ...

    Xem thêm
Google+ Blog