Menu

Loadcell cân điện tử Marvin NA3

Loadcell cân điện tử là một bộ phận quan trọng nhất, có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến độ chính xác của cân điện tử. Loadcell Mavin NA3 với mức tải trọng từ 50 kg đến 1.2 tấn tương thích tốt với tất cả các dòng cân điện tử bàn điện tử, kết nối với đầu cân điện tử DI-28SS, Ohaus T31P, JWI 700W và một số dòng cân điện tử khác.

Hỗ trợ 0909 899 833
Facebook like 882
Google+ Blog