Menu

Cân điện tử chống nước

CÂN ĐIỆN TỬ CHỐNG NƯỚC GIÁ RẺ & có sẵn ở CÂN ĐIỆN TỬ GIA PHÁT. Cân điện tử chống nước 3kg 6kg 15kg 30kg, cân điện tử chống nước 60kg 100kg 150kg 200kg 300kg 500kg để cân cá, cân hải sản, cân mực khô, khách mua sử dụng rất nhiều!

Cân điện tử chống nước 3kg 6kg 15kg 30kg 60kg 150kg 300kg 500kg