Menu

Kiểm định cân vàng điện tử

Kiểm định cân vàng điện tử với hai dạng kiểm định:

  • Kiểm định cân điện tử lần đầu: áp dụng cho những cân mua mới
  • Kiểm định cân điện tử định kỳ hằng năm: áp dụng cho những năm kế tiếp

Kiểm định cân vàng điện tử thêm một lần nữa khẳng định độ chính xác đáp ứng đủ yêu cầu của Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Việt Nam hoặc cấp chính xác 1 theo tiêu chuẩn OIML. Điều đó, một lần nữa, quý khách hàng hoàn toàn hài lòng và tin tưởng với những mẫu cân vàng điện tử được cung cấp bởi Cân Điện Tử Gia Phát chúng tôi!

Những mẫu cân vàng điện tử thường xuyên được kiểm định ở Cân Điện Gia Phát như:

  • Cân vàng Ohaus PAJ 1003
  • Cân vàng Ohaus PA 214
  • Cân vàng Shimadzu AUX 220
  • Cân vàng Shimadzu AUY 220
  • Cân vàng Shimadzu ATX 224
  • Cân vàng Shimadzu ATY 224

... và những mẫu cân vàng điện tử khác

Kết quả kiểm định được thể hiện dưới dạng:

  • Tem kiểm định: có ghi ngày tháng kiểm định, ngày tháng hết hiệu lực kiểm định, tên hoặc ký hiệu hoặc logo của Trung tâm kiểm định. Tem này được dán trên đầu cân và có ngay sau khi kiểm định cân.
  • Giấy chứng nhận kiểm định, là văn bản chính thức với đầy đủ thông tin về cân điện tử được kiểm định, tên đơn vị sử dụng, địa chỉ cụ thể, đơn vị kiểm định và thông tin cụ thể và một số thông tin khác. Giấy chứng nhận kiểm định được gửi đến quý khách hàng qua chuyển phát nhanh sau 7 ngày làm việc.

Chúng tôi rất mong muốn được quý khách hàng nhớ đến trong bất cứ hoàn cảnh nào khi nhắc đến cân điện tử! Một lần nữa, Cân Điện Tử Gia Phát xin chân thành cảm ơn và kính chào!

Tin bài khác
Xem tất cả »