Menu

Cho thuê cân treo điện tử 3 tấn, 5tấn, 10 tấn, 20 tấn là dịch vụ cho thuê cân đã có từ lâu của Cân Điện Tử Gia Phát được khách hàng ưa chuộng, khi cần sử dụng cân treo điện tử thời gian ngắn, hoặc phục vụ cho dự án ngắn hạn, hoặc thay thế cho những cân điện tử đang hư hỏng chờ sửa chữa!