Menu

Hướng dẫn cài đặt cân điện tử Jadever JWL 3kg 6kg 15kg 30kg - hiệu chuẩn / hiệu chỉnh / chỉnh lại cân Jadever JWL

Hướng dẫn cài đặt cân điện tử Jadever JWL 3kg 6kg 15kg 30kg. (Cách cài đặt cân điện tử Jadever JWL. Hiệu chỉnh / hiệu chuẩn / chỉnh lại cân Jadever JWL như thế nào?) Chuyên mục này sẽ hướng dẫn cụ thể để anh chị sử dụng cân điện tử hiệu quả nhất.

 Hướng dẫn cài đặt cân bàn điện tử Jadever JWL 3kg 6kg 15kg 30kg

Chi tiết về cân điện tử Jadever JWL 3kg 6kg 15kg 30kg

1. Hướng dẫn hiệu chuẩn cân điện tử Jadever JWL bằng quả cân chuẩn - đây là cách làm cho cân chuẩn xác như lúc mới mua về. (Hướng dẫn hiệu chỉnh cân điện tử Jadever JWL / Hướng dẫn cài đặt chuẩn cân điện tử Jadever JWL / Hướng dẫn chuẩn lại cân điện tử Jadever JWL / Hướng dẫn chỉnh lại cân điện tử Jadever JWL)

2. Cân điện tử Jadever JWL 3kg 6kg 15kg 30kg - Hướng dẫn cài đặt chức năng cân kiểm tra trọng lượng đóng gói HI-LO-OK

3. Cân điện tử Jadever JWL 3kg 6kg 15kg 30kg - Hướng dẫn sử dụng chức năng cân cộng dồn

4. Cân điện tử Jadever JWL 3kg 6kg 15kg 30kg - Hướng dẫn cài đặt chức năng Zero - Off

 

5. Cân điện tử Jadever JWL 3kg 6kg 15kg 30kg - Hướng dẫn sử dụng chức năng HOLD

6. Cân điện tử Jadever JWL 3kg 6kg 15kg 30kg - Hướng dẫn cài đặt tắt-mở đèn nền