Menu

Hướng dẫn cài đặt cân điện tử YHT3 (60kg, 150kg, 200kg, 300kg, 500kg, 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn, 10 tấn)

Hướng dẫn cài đặt cân điện tử YHT3 60kg, 150kg, 200kg, 300kg, 500kg, 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn, 10 tấn: cân bàn điện tử YHT3, cân sàn điện tử YHT3, cân nông sản YHT3, cân xe nâng YHT3, cân điện tử inox YHT3. (Cách cài đặt cân điện tử YHT3. Cài đặt cân điện tử YHT3 như thế nào?) Chuyên mục này sẽ hướng dẫn cụ thể để anh chị sử dụng cân hiệu quả nhất.

 Hướng dẫn cài đặt cân bàn điện tử YHT3 60kg 150kg 200kg 300kg 500kg 600kg

 Hướng dẫn cài đặt cân nông sản YHT3 150kg 200kg 300kg 500kg

 

 

Hướng dẫn cài đặt sàn điện tử YHT3 1 2 3 5 10 tấn

  • Hướng dẫn hiệu chuẩn cân điện tử YHT3 bằng quả cân chuẩn - đây là cách làm cho cân chuẩn xác như lúc mới mua về. (Hướng dẫn hiệu chỉnh cân điện tử YHT3 / Hướng dẫn cài đặt chuẩn cân điện tử YHT3 / Hướng dẫn chuẩn lại cân điện tử YHT3 / Hướng dẫn chỉnh lại cân điện tử YHT3)

  • Hướng dẫn cài đặt cân điện tử YHT3 - chức năng trừ bì trước

  • Hướng dẫn cài đặt cân điện tử YHT3 - sử dụng phím chức năng Tare và Zero

  • Hướng dẫn cài đặt cân điện tử YHT3 - chức năng cân cộng dồn tự động

  • Hướng dẫn cài đặt cân điện tử YHT3 - chức năng cân cộng dồn thủ công