Menu

Không thầy đố mày làm nên!

Trong lớp học giờ đạo đức, thầy giáo đang giảng về công ơn của thầy cô.

Thầy giáo hỏi cả lớp:

- Các em hãy cho thầy biết một câu ca dao về người thầy.

Lớp im lặng. Thầy giáo mớm ý:

- Câu này có 2 chữ "mày" và "nên"

Lớp im lặng tập 2. Thầy giáo lại mớm ý

- Câu này có cả 2 chữ "không" và "đố"

Lớp tiếp tục im lặng. Thầy giáo điên tiết:

- Câu này có 6 chữ, có cả 2 chữ "thầy" và "làm". Ðây là câu gì?

Cuối lớp có 1 cánh tay rụt rè giơ lên.

- Em cho biết đó là câu gì?

- Thưa thầy đó là câu "Làm thầy mày không nên đố!"